AQUA ADVICE
Har din bedrift behov for rådgivning?
Har din bedrift behov for hjelp med bedrifts strukturering?
Gå videre inn på siden, så er du et steg nærmere!
Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
AQUA ADVICE
Vi er et selskap med hovedbase i Trondheim som strekker seg ut i hele Norge. Vi hjelper deg med din bedrift.

Aqua Advice utfører bedriftsrådgivning innen havbruk. Vi bygger våre metoder på lang erfaring fra faget. Vi har vært sentral i utvikling av teknologi, noe er i bruk og mye er mer fremtidsrettet.

Målet er å jobbe med det kunden har av resurser, men etter hvert som fornying må til velges det en teknologi som øker presisjon i produksjon og kvalitet sikrer en hver prosess i produksjons syklusen av laks og ørret. Drifts optimalisering og forebyggende tiltak ikke medikamentell behandling og løsninger og metoder som gir laksen sitt rettferdige renomme!

Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA

Aqua Advice utfører bedriftsrådgivning i oppdrett av laksefisk. Vi vil utfordrer næringen på driftsmetoder som reduserer lakselus, styrker biologien i havet rundt anlegget og effektivisering av produksjon av laks og ørret. Dette skal gi en mer robust laks og en mer raskt voksende laks til en lavest mulig kostnad per kilo. Oppdrett er en hårfin balanse opp mot naturen, her kan mange enkle grep iverksettes med naturgitte forutsetninger på laget! La oss ta en prat!

Kjenner du deg igjen i noen av disse punktene, les mer under våre tjenester!

Bedriftsrådgivning
Forhindring av lakselus
Bedrifts strukturering
Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
Bedriftsrådgivning

Team building:
Etter mange år med erfaring med oppdrett har jeg lært at det er utrolig viktig at hver enkelt ansatt jobber med stor presisjon. Det er derfor viktig å kunne finne metoder for å redusere stress via enkle teknikker for å ta vare på egen og andres sikkerhet. Dette kan også gi bedre resultater på bunnlinja da hver enkelt ansatt på merd-kanten forvalter enorme verdier og har teknisk sett utrolig stort ansvar. Derfor er det viktig å finne metoder på å kvalitet-sikre at hver ansatt har mulighet til å holde indre ro i hverdagen. En metode for å optimalisere hvile og fokus på innhold i arbeidsoppgavene er å benytte Meditasjon og Mindfullness. Meditasjon i grupper og hvordan dette kan ta ned stressnivået i tøffe perioder med mye arbeidsmengde er et eget fagfelt der Aqua Advice har bestemt å ta med eksterne aktører for å kjøre opplæring i hvordan dette kan gjøres. Hvorfor ta vare på seg selv, er etter hvert mer åpenbart. Aktivitet ved, oppstart og avslutting på samlinger og interne møter, dette er en peptalk til det du har inne i deg selv, og om hvordan kan dette materialisere seg ut i fingrene hver dag!

Viktig personlig spørsmål er: «Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Og hvorfor?»

Via dette opplegget kommer hver ansatt nærmere seg selv og vil kunne få ut det beste i seg selv! Innslaget blir kundetilpasset og det følger gode prinsipper fra det meditative fagfeltet. Astrologi, Vi tilbyr motivasjonskurs og samtaler med ansatte en til en. Et ledd i realiseringen av selskapets potensiale og optimal personlig utvikling i forhold til plan. Medarbeider samtalen er jo starten på noe nytt, dette er et kosteffektivt tiltak for mange bedrifter. Offentlig og privat!

Ta kontakt for å få et tilbud på et tilpasset program og pris!

Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
Bedrifts strukturering

Vi utfører bedrifts strukturering med hovedvekt på effektivisering og innovasjon til bedrifter i havbruksnæringen, dette vil si at vi hjelper bedriften med å få best utbytte av klyngeutvikling, bedriftsutvikling, prosjektutvikling, regional omstilling, prosessledelse, forretningsutvikling, koblinger til kompetansemiljøer og etablering.

Mange av dagens anlegg og lokaliteter er i dag ikke bærekraftig på grunn av for store utfordringer. Det brukes mer tid og energi enn nødvendig på å bekjempe utfordringer som med et friskt øye kan endres. Ved en gjennomgang fra oss, ser vi på måter å drifte anlegget og bedriften best mulig økonomisk og kost effektivt. Ved å kombinere teknologi benyttet igjennom tiden med oppdrett i Norge og mange utland, skal vi forbedre nåværende situasjon og redusere kostnader litt etter litt i hvert case vi får muligheten til å bli en del av!

Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
Kontakt oss

Vi tilbyr gratis og uforpliktende gjennomgang av deres behov. Våre erfarne arbeidere ser frem til å kunne bistå dere med deres bedrift.

Telefon:
(+47) 414 08 683

E-post:
post@aquaadvice.no

eller via vårt kontaktskjema til høyre. Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
FOREBYGGING AV LAKSELUS

Drifts-optimalisering i alle ledd! Fiskeoppdrett er magisk!

Ser at Lunas resultater på Færøyene er meget gode. Gratulerer! VF3 3,86 - Dette er det beste jeg har sett! Hvorfor vokser ikke all laks slik eller bedre? Fra egg til slakt på 18måneder bør være en bransje standard! Mange er veldig flinke oppdrettere! Mange selskaper i mange land er på dette nivået, i BC Canada og i Irland, til og med Frankrike har vi sett dette skje. Jeg har sett i praksis at noen stammer er mye bedre en andre stammer på vekst også går enkelte stammer dypere og utnytte foret mer til vekst en til aktivitet.

Et eksempel på tilvekst som er mulig, er Namsen-stammen som Biomar hadde oppfølging av i 1992. Fisken veide 300 gram ved utsett i oktober, og etter 7,5 måneder ble gruppen slaktet 4,3 kilo rund vekt. Dette var vinterstid og foret var Bioenergi 30fett (ikke sardin olje) og 40protein LT mel. Snitt temp og forfaktor er jeg usikker på, men FF1,2 er ikke usannsynlig. VF3 blir sannsynligvis på 3,6 - 3,8 ved en temperatur under 10 grader i perioden.

Et annet eksempel på god tilvekst er den beslektede Movi-stammen som Saumon De France satte ut 2. November 2001. Ved utsett veide smolten 72 gram, og ved slakt et drøyt år senere veide den over 5 kilo. VF3 3,78. Dette er en imponerende vekst, både tatt i betraktning at fisken gikk fra egg til slakt på kun 19 mnd, og at vi mistet to måneder med effektiv fôring i aug-sep pga. temperatur over 17,6 grader, med 19,2 som maksimal temperatur, og snittemperatur på 9,5 grader. Vi benyttet et fôr fra Biomar med 33% fett, noe sardinolje, og så benyttet vi 43% LT mel. Biologisk FF under 1,1 på en gruppe på 100.000 fisk. Dødlighet 2,2% i perioden.

Det jeg prøver å si er at vi også hadde utrolig gode ansatte som var oppdrettere på sin hals, de tok beslutninger og hadde lov til å fòre fisken etter appetitt, Fisken ble delt opp og sortert etter en plan på ikke over 12 - 15kilo per m3 på stor fisk og ikke over 7,5kilo/m3 på små fisk, 10stk smolt per m3. Vi benyttet lys ved utsett og foret fisken ca 15 - 20% av dagsrasjon på natt. De ansatte hadde full kontroll på produksjon og vi som var ansvarlig hadde daglig kontakt med gutta. Det var et velfungerende ”hands on management”, der alle ledd kunne sette i verk tiltak i.h.h.t. plan også i forhold til situasjon da målet forherliger middelet. Smolt kan vokse fra mindre en 100gram til 8 kilo, med små deler av gruppa helt oppe i 10 – 12 kilo, på ca. 12 - 15 måneder i sjø. Høy forbrenning og et enormt vekstpotensiale på smolt krever at den blir fôret på natt, da en liten smolt faktisk blir tom i magen over natta etter utsett. Her er mye ugjort, og potensialet stort!

Vi har nå kartlagt deler av potensialet, og sett at fiskestammen har stor relevans til forventet tilvekst, og at det også er avgjørende med koordinasjon i alle ledd, og et velfungerende Management Team. Alle må forstå at optimale resultater kommer av optimal drift som igjen skaper minst mulig miljø-fotavtrykk. Når laksen er best er problemene minst!

Dersom noen trenger oppfølging på sine anlegg, er jeg åpen for oppdrag! Med riktig fòr og riktig strategi fra start til mål, kan store forbedringer skje i norsk oppdrettsnæring. Implementering av aktuell teknologi er noe næringen kunne dratt stor nytte av allerede for minst 15 år siden. Det er uutnyttet potensiale i norsk oppdrett, og mye kan endres på kort tid. Jeg har flere tiårs erfaring fra norsk og internasjonal lakseoppdrett, og vært med på å forme og utvikle næringen.

Oppdrett styres fra merdkanten! Detaljstyring fra departementene kan hemme godt arbeid, og hindre gode avgjørelser på grunn av feilprioriteringer. Viktige rammer fra departementene er likevel nyttige. Oppdrett ville bli mye bedre ved å følge egne satte krav, som lett kan være strammere enn våre lovgiveres krav, da tiltakene øker inntjening. Heller ikke en siviløkonom trenger å ha løsningen på dette da systemene kan bli for stive med en overstyring på dette detaljnivået. Siviløkonomen og analytikeren skal lære opp farmeren til å se detaljene, og vice versa! Teknologivalg og målsettinger må være inkluderende, og satt av et helhetlig team, med eiernes interesser i fokus! Kunnskapsstyrt oppdrett med handling i fokus, ikke si det, gjør det!

Tips: Riktig bruk av lys, riktig fôring og riktig valg av stamme i forhold til temperatur og oksygen tilgjengelig på lokalitet. Bransjestandard er 18 måneder fra egg til slakt, og 8-10 kilo er mulig! Hvorvidt viljen til å implementere riktige tiltak finnes, får bli et tema etter hvert. Teknologi, geografi og grenser mellom selskap er et tips! De ansatte må komme nærmere fisken på en tryggere måte!

Viktig punkt i Internkontroll rutiner på et fremtidsrettet oppdrett:
Strammere krav:

  • Det skal alltid være rent og ryddig, HMS tiltak nr1
  • Fisk kan kun stå i sjø 12 måneder
  • Forkvote til FF1.1, dette er internkvote målsetting.

Det forutsetter at foret må designes slik at forurensing reduseres, FF 0,9 må være mulig med resepten som benyttes. Lusa oppsøker forurensing dermed er dette et luse-tiltak like mye som et ressursspørsmål.

  • Anvend tilgjengelig teknologi på utforingskontroll.
  • Styr fisken under luse-nivå ved hjelp av lys. Dette er enkelt og koster lite!

Alt: Snorkel-merd eller benytt gjerne også andre metoder. Lukket merd er bra, men mange vil feile!

  • Gjør arbeidsplassen tryggere slik at de ansatte på merdkanten ønsker å oppholde seg ute med fisken! Ikke som nå, da de må komme seg i trygghet om bord i en båt langt fra fisken.
  • Utarbeid én-siders rapporter slik at detaljer kan kommuniseres internt i systemet, Benchmark og finn ut hvorfor det er forskjell mellom anleggene. Alle har systemene, men brukes dette systemet optimalt?
Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Haldor Flatens veg 18, 7081 SJETNEMARKA
Vi tilbyr

Bedriftsrådgivning
Forebygging av lakselus
Bedrifts strukturering

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: (+47) 414 08 683
E-post: post@aquaadvice.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.